De Kracht van Utrecht ziet kansen voor CO2 reductie van mobiliteit in de regio en pleit o.a. voor meer samenwerking in de regio. De presentatie is hier te vinden.

De doelen van de Kracht van Utrecht zijn, op hoofdlijnen:
 • Voor: 49 % reductie van de CO2 uitstoot mobiliteit in 2030: steun het doel van RMP 2.0, maak doelen CO2 en NOx meetbaar en gepland. Zo levert mobiliteit een bijdrage naar rato.
 • Voor: Behoud van Amelisweerd: eigenaarschap van regio alternatief met minder autobewegingen van en naar locaties in de provincie Utrecht over de A27
 • Voor: Betere bereikbaarheid van wonen, werken, scholen en recreëren: meetbare, planbare groei van lopen, fietsen en OV. Ruimtegebruik is bepalend voor mobiliteit.
 • Voor: Formeel samenwerken provincie en U10 gemeenten (bestuurlijk, politiek en met burgers, bedrijven en kennisinstellingen) o m doelen te bereiken

Wij denken dat –49% CO2 in 2030 t.o.v. 1990 mogelijk is, maar hoe kan dat dan wel? Ja, denken we: er is regionaal beleid nodig om de 2030 CO2-doelstelling te halen na groei 1990-2020 (dit komt bovenop EN en NL beleid). Veel maatregelen verminderen ook drukte op de A27:
 • Veel verschillende maatregelen zijn nodig, die ieder een bijdrage leveren
 • Als ze allemaal een bijdrage leveren, moet het kunnen
 • In overzichtsplaat: Vergelijkbare grootte bijdragen voor meeste groepen:
  Afweging is nog niet gemaakt
 • Het is een afweging hoe ver je gaat met iedere maatregel (bijv. op basis van kosten per bespaarde ton CO2) om die –49 % te verdelen

Clusters maatregelen in de opbouw
 • Cluster 1: Nederlands en Europees beleid
 • Cluster 2: Ruimtelijke ordening
 • Cluster 3: Auto beleid
 • Cluster 4: Personeels- aanbestedings- en inkoop beleid
 • Cluster 5: Fiets en OV investeringen

Per cluster zijn maatregelen nodig die alleen te bereiken zijn door meer samenwerking in de regio. Deze zijn in de de presentatie die hier te vinden is verder uitgewerkt.