Zes vragen bij het onderzoek van 200 bewoners en ondernemers

“Is mijn wijk een 5-10 minuten-wijk?”

  1. Wat betekent onderzoek met volwassenen uit de wijk?

Antwoord: We hanteren principes uit Citizen Science / burgerwetenschap. Die wetenschap gaat alleen uit van de kennis en ervaring/beleving van bewoners en ondernemers. De kennis van experts of de overheid laten we in eerste instantie buiten beschouwing, evenals de kennis en beleving van kinderen onder de 18. We willen volwassen bewoners en ondernemers laten deelnemen. Doel van het onderzoek is de deelnemers bewust te maken van keuzes die bewoners en ondernemers maken, en de grootte van de keuzevrijheid. “Uitwisselen en delen van waarden: Meten = weten dat je een keuze en wat voor keuze je hebt”

  1. Wat is de scope van het onderzoek? Wat is een ST-5-10 minuten wijkkaart en wat levert het onderzoek op?

Antwoord: een wijk/dorp of kern waarin basisvoorzieningen en levensbehoeften in voor bewoners en ondernemers lopend en fietsend binnen 5 of 10 minuten beschikbaar, dat wil zeggen nabij zijn met Stappen en Trappen “ST”. Belangrijk product van het onderzoek zijn "ST-wijkkaarten, die door deelnemers in samenspraak met elkaar worden opgesteld. Dat is de nulmeting. De basis voor een "ST"wijkkaartvoor de Wijk Oost is in de bijlage opgenomen. Daarnaast levert het bewoners op die bewust geworden zijn a) hoe keuzes of gebrek aan keuzes hun keuze voor ST versus andere mobiliteit bepaalt en b) de mogelijkheden van de wijk/dorp/kern beter zien.

  1. Waarom wil je dit gaan onderzoeken?

Antwoord: Kracht van Utrecht-initiatief heeft een vorm gevonden, waarin wijkbewoners en ondernemers zich een oordeel kunnen vormen over het motief voor verplaatsingen in verband met wonen & zorg, werk en recreatie/ontspanning/sport in relatie tot de kwaliteit /duurzaamheid van de wijk en kunnen uitwisselen wat de waarde is van lopen en fietsen in de eigen wijk.

  1. Hoe wil je dit gaan de onderzoeken?

Antwoord: Dat willen we doen met een representatieve vertegenwoordiging van bewoners en ondernemers uit een Wijk/dorp/kern (beroep/opleiding/buurt/leeftijd/geslacht).  In deelgroepen van max 4 personen (incl. Corona-maatregelen) gaan zij - begeleid door (tevoren opgeleide) mensen uit de wijk - aan de slag om ieders invulling van de ST-kaart van de wijk met elkaar uit te wisselen.

Als het bestuur van een platform in een wijk het initiatief waardeert kan zij met overeengekomen doelen, begroting en activiteitenplan subsidie/sponsorgelden verwerven om het professioneel aan te pakken. Zij is daarmee zowel beoogd initiatiefnemer als beoogd opdrachtgever voor dit onderzoek. Uit te werken in doelen en methodiek etc. Mondelinge toelichting en concept-uitwerking is beschikbaar.

  1. Wat wil je bereiken met dit onderzoek?

Antwoord: het vergroten van kennis zowel de deelnemers als van jou over de betekenis van de wijze van verplaatsen in wonen, werken en recreëren en de kwaliteiten van de wijk/dorp/kern. Dit kan leiden tot meer bewustwording om zelf actief een bijdrage te leveren aan samenredzaamheid en bijdragen aan een duurzame, groene en gezonde leefomgeving. En tot meer sociale cohesie doordat een groep mensen bezig is geweest met a) wat er allemaal al kan in de wijk/dorp/kern en wat er mist b ) hoe de wijk/dorp/kern nog beter zou kunnen worden in sociaal verbinden.

  1. Sluiten jullie met deze aanpak aan op de SDG-doelen van de Verenigde Naties en het concept van Gezond Stedelijk Leven van de stad, regio en provincie Utrecht?

Antwoord: Nader te beoordelen. We denken van wel, omdat de hier omschreven aanpak o.a. aansluit op  Sustainable Development Goals, (SDG’s 3,8 en 13 UN).

** Doel 3: goede gezondheid en welzijn, goede voorzieningen in de buurt verbetert leefbaarheid, en ST is goed voor gezondheid

** Doel 8: waardig werk en economische groei: werk op ST- afstand van wonen (of andersom) is waardig werk, en de keuze wordt groter

** Doel 13: Duurzame steden en gemeenschappen

  1. Op welke manier willen jullie verslag doen van de verworven inzichten en - daarmee – het coöperatief werken in de wijk/dorp/kern versterken?

Antwoord: In een videoverslag vertellen deelnemers - met videoclipjes - waar en hoe in de wijk zichtbaar is welke inzichten zij hebben verworven. Zij geven ook aan waarom en hoe ze denken aan een vervolg, verluchtigd met foto- en videomateriaal en een globale typering/rolmodellen van alle deelne,mers Dit videoverslag wordt daarmee bouwsteen voor de Effect-evaluatie en de bron voor het onderzoeksverslag. Door de video’s wordt ook de wijkbinding heel zichtbaar.

 

Eerste uitwerking op kaart: "Trek een blauwe cirkel"
Maak van een kaart van jouw wijk een "ST"-kaart. Gebruik bijv een ESRI-kaart of de stadskaart Gemeente Utrecht en trek vanuit een middelpunt van de wijk een blauwe cirkel met een straal van 2,5 kilometer.

Die blauwe cirkel vormt – bij benadering - een fietscirkel met een straal van 2,5 km, de afstand die een fietser in 5-10 minuten kan afleggen. Een wandelcirkel is navenant kleiner. Voor het tekenen van de cirkel op een kaart van de Utrechtse wijk Utrecht Oost zijn we uitgegaan van het pleintje bij de Wilg, iets ten zuiden van het Wilhelminapark. Het visueel maken van de problematiek roept opbouwende reacties op: zoals "Heb ik zorgvoorzieningen in mijn buurt?" En: "hoe kunnen we de cirkel sluiten?"