Op 30 juni jl. organiseerden we vanuit de Kracht van Utrecht een (online) dialoog over actieve mobiliteit. Een groep met lokaal betrokken mensen, met hart voor de toekomst, natuur, mobiliteit, en zich bewust daarvan, deelde kennis en ervaringen.

Er werden zeer uiteenlopende interessegebieden en activiteiten door de deelnemers naar voren gebracht. Hieronder in drie kaders geven we een beknopte samenvatting van deze interessegebieden en activiteiten, benoemen we mooie mijlpalen die in de stad en regio reeds zijn behaald en tenslotte ook enkele toekomstdromen. Een droom betrof het voeren van meer van dergelijke dialogen en liefst met een nog meer divers publiek.

Het bevorderen van actieve mobiliteit bleek in deze kleine groep al op vele manieren mogelijk! De breed gedeelde motivatie bleek de kwaliteit van de leefomgeving, zowel in de stad Utrecht als in de omliggende gemeenten.


Kader 1. Interessegebieden en activiteiten

 • Actievoeren
 • Een burgerberaad
 • Amelisweerd!
 • Deelmobiliteit. Maar geen strooimobiliteit (bijv deelscooters die mogen worden achtergelaten)
 • Meer aandacht voor lopen en wandelen
 • De verhouding tussen wensen van inwoners in de regio t.o.v. wensen van stadsbewoners
 • Beleidsbeinvloeding en politiek
 • Feiten op een rij!
 • Ruimtelijke ordening en mobiliteit
 • Dialogen voeren

Kader 2. Mooie mijlpalen

 • 100.000 mensen die de petitie Amelisweerd (stop verbreding ring Utrecht) ondertekend hebben.
 • Het alternatief plan voor herinrichting Westelijke Stadboulevard met Thomas a Kempisplantsoen: Een alternatief dat door burgers is ontwikkeld en ondersteund wordt door de gemeente
 • De Croeselaan is steeds mooier geworden
 • Het succes van de OV Fietsen in Houten. Mooie sociale oplossing. Voor steeds meer bedrijven is combinatie van trein en OV fiets aantrekkelijker dan lease-auto’s
 • Er zijn steeds meer deelauto’s beschikbaar, ook in de regio
 • De snelfietsroutes verkorten de reistijd, vooral op de fietsafstanden tot 15 km
 • De auto is teruggedrongen in de stad. Steeds meer ruimte voor groen, vergroening van de stad, tegels lichten, lopen naast fietsen

Kader 3. Toekomstdromen

 • Een mooie historische (fiets)route tussen Utrecht en Nieuwegein, prettig om te fietsen, zodat je dit vanzelf doet
 • Hechte band tussen stad en omgeving, omliggende gemeenten, gevoel dat de stad en regio bij elkaar horen. Verbindingen van hoge kwaliteit (snelheid, gemak, landschappelijk mooi). De stad is niet voor iedereen het centrum van de regio.
 • Een mooie omgeving vertraagt!
 • Reisafstanden minimaliseren. Dat wonen, werken, winkelen, dokter, school en recreëren zo vermengd zijn dat het gemakkelijk is om lopend/fietsend naar activiteiten te gaan. Meer lopen en fietsen is leuker
 • Verplaatsen (ook om iets te gaan doen) als rustpunt in je dag en ook om mensen te ontmoeten. Actieve mobiliteit geeft van zichzelf al meer contact, meer verbinding
 • Behandel mobiliteit m.b.t. klimaat niet anders dan de andere klimaatsectoren. Focus op 50% minder CO2. Denk daarbij vanuit mogelijkheden. Elektrificatie en minder autoverkeer is allebei nodig en minder verkeer maakt verbreding A27 overbodig! Dat is een van de steentjes die de kar kunnen laat kantelen.
 • Denk over grenzen heen, niet gefragmenteerd, geen lappendeken. Elektrische auto’s kunnen dienen als opslag/batterij voor de energietransitie. Meer elektrisch collectief vervoer
 • Meer contact met kleinere kernen, meningen bewoners regiogemeenten mee laten wegen in planvorming voor Utrecht en omgeving.
 • Voer een volgende dialoog met een diverser publiek (leeftijden, opleidingen)