winkel in een woonwijkIn het artikel "Het spanningsveld tussen ruimte en mobiliteit bij gebiedsontwikkeling" in straatbeeld roepen Casper Stelling en Luuk Peters van MuConsult op tot een integralere kijk op ruimtelijke ordening, het sturen op gebruik van gebouwen en mobiliteit. Hieronder een paar highlights:


De factor nabijheid 

Hoe zou dit probleem het best voorkomen kunnen worden? “Door integrale gebiedsontwikkeling in het algemeen en parkeren in het bijzonder meer regionaal op te pakken”, stelt Peters. “Wat je in het ene dorp doet, heeft invloed op wat twee dorpen verderop gebeurt. En met name parkeerbeleid is momenteel erg naar binnen gekeerd.” Zeker gebiedsontwikkeling heeft een bredere impact dan alleen het gebied zelf. “De factor nabijheid is enorm belangrijk”, weet Stelling. “We moeten ervoor zorgen dat arbeidsplaatsen en voorzieningen op loop- en fietsafstand zijn. Dat de schaalvergroting van het onderwijs wordt teruggedrongen, zodat jongeren in de buurt naar school kunnen. Bovendien moeten we ons verplaatsingsgedrag veel beter spreiden over vervoerswijzen, tijd en ruimte. Helaas zijn al deze dingen moeilijk te realiseren. Je kunt je afvragen in hoeverre onze samenleving maakbaar is. Wat mij betreft speelt het maatschappelijke middenveld hier een rol in. Dus de werkgever, de buurtsuper, de bank die de pinautomaat laat staan.” 

...

Regionale aanpak 

De verschraling van het voorzieningenniveau in landelijk gebied en buitenwijken zorgt ervoor dat de autoafhankelijkheid daar alleen maar groter wordt. Tegelijkertijd voeren centrumsteden een restrictief beleid voor de auto. Daardoor staan we niet alleen op de snelweg in de file, maar ook steeds vaker aan de poorten van de stad. Nog een reden voor gemeenten om gebiedsontwikkeling regionaal aan te pakken. “Dat is soms nog wel een lastige boodschap om te brengen bij gemeenten”, vindt Peters. “Woningbouw is nu eenmaal leidend in veel gevallen. En wij kijken vooral vanuit de mobiliteitskant.” 

Adviseren op zachte plannen 

Stelling: “Vaak zijn de keuzes op het gebied van ruimtelijke ordening al gemaakt als wij komen kijken. Soms hebben we nog invloed op het aantal huizen dat wordt gebouwd, maar daar houdt het meestal wel op.” Stelling is blij met het feit dat de aansturing van het Rijk en de provincies bij de verstedelijkingsstrategie toeneemt. “Dat geeft ons de kans om de samenwerkende regio’s meer te adviseren op zachte plannen. Als harde plannen, waarvoor al veel is gedaan, aangepast moeten worden dan is dat kapitaalvernietiging.”