De mobiliteit is uit balans geraakt door het al maar toenemende autoverkeer. Automobiliteit zorgt ook in de Utrechtse regio voor schade aan het klimaat, aan natuur en aan de gezondheid van mensen. Zie ook ons affiche. Als Kracht van Utrecht-initiatief werken we aan een duurzame mobiliteitsvisie voor de Regio. Er spelen zaken op grotere schaal (regionaal / landelijk), maar ook stedelijk en op kleine schaal, per buurt, per huishouden. Niet alleen de overheid maakt daarin keuzes, ook bewoners en forenzen maken zelf keuzes in hun mobiliteit.

Op regionale schaal zien we dat het verbreden van snelwegen de bereikbaarheid van de stad verslechtert; we zien dat het autoverkeer vastloopt aan de randen van de stad en bij de afslagen van de snelweg. Terwijl er steeds meer alternatieven voor het autogebruik naar voren komen, mede vanwege de discussie over klimaat, natuur en gezondheid.

Als Kracht van Utrecht hebben we tot nu toe vooral overheden aangesproken om maatregelen te nemen zoals verbetering van fietspaden en van OV of het selectief gebruik van auto’s (deelauto’s, carpoolen, enz.). Maar reizigers maken zelf ook keuzes, en dat doen zij om allerlei eigen redenen.

In onze proeftuin, gelanceerd op 26 november 2019, gaan we de verhalen horen van reizigers in stad en regio. Waar baseren ze hun keus op bij het maken van een reis? Hoe lossen zij problemen op in hun reis? Welke ideeën voor verbetering hebben zij vanuit de dagelijkse praktijk zoals zij die ervaren? De proeftuin dient als platform voor informatie-uitwisseling tussen reizigers in stad en regio Utrecht.

Het delen van ervaringen, kennis en informatie van reizigers levert
• inzicht waarom reizigers kiezen voor het besparen van energie in hun mobiliteit, voor het verlagen van de (CO2-)uitstoot van hun mobiliteit, voor gemak of voor hun gezondheid;
• een beeld van de effecten die deze reizigerskeuzes hebben;
• inzicht in mogelijke oplossingen voor knelpunten in het mobiliteitssysteem in stad en regio;
• antwoorden op de vraag wie daarin het voortouw dient te nemen.

De Utrechtse Proeftuin Duurzame Mobiliteit wordt het platform waarop ervaringen gedeeld en goede praktijken verspreid kunnen worden in de regio. We activeren reizigers om vragen voor te leggen aan onderzoeksgroepen of experts, en reizigers werken hier samen met verwante organisaties. Bovendien beschikt de Utrechtse Proeftuin Duurzame Mobiliteit over eigen sociale-mediakanalen. Hiermee kunnen de resultaten en oproepen verder worden verspreid.

De Utrechtse Proeftuin Duurzame Mobiliteit heeft meer verhalen nodig.  Verhalen van reizigers over opgedane kennis en afwegingen, ondervonden knelpunten, slimme oplossingen en suggesties. Draag bij aan de Proeftuin door jouw verhaal naar ons op te sturen! Dat kan in de vorm van een mailtje of een korte notitie. Je kunt daarvoor ook de knop "Reageer" (hieronder) gebruiken of "Bericht Aanleveren" (elders op deze pagina).

Voorbeelden nodig van welke verhalen we zoeken? Je vindt ze hier.