Bij het streven naar duurzame mobiliteit zijn we geneigd om eerst en vooral naar overheden te kijken. Met een focus op overheden zie je als burger bijna niet dat het bedrijfsleven in stad en regio Utrecht het nodige onderneemt en in een aantal gevallen zelfs vooropgaat in het reduceren van de CO2-uitstoot, waaronder duurzame mobiliteit! Er zijn daarbij grote Utrechtse spelers als het gaat om woon-werkverkeer en in het goederenvervoer. In een aantal gevallen gaat het om grote spelers met publieksfuncties en personenvervoer in en rond onze regio. Deze bedrijven bouwen mee aan een meer duurzame samenleving, aan gezond stedelijk leven en aan gezonde lucht in de stad. Ze zijn zich ervan bewust dat het aandeel van mobiliteit in de totale CO2-uitstoot in de Regio Utrecht 40% procent is, het hoogste percentage in Nederland. Ze beseffen dat dit alleen met gezamenlijke inspanningen kan worden verminderd.In het Utrechtse Stationsgebied werken zestien bedrijven samen in Green Business Club Utrecht Centraal (GBCU) aan verschillende aspecten van duurzaamheid. Over het hele land bestaan Green Business Clubs, netwerken van bedrijven die duurzaamheid van belang achten en die elkaar informeren en stimuleren. De GBCU heeft op het gebied van duurzame mobiliteit grote ambities: goederenvervoer Utrechts stationsgebied emissievrij in 2025, personenvervoer (woon-werkverkeer en bezoekers-/klantenvervoer) -emissievrij in 2030. De bedrijven formuleren ook concrete maatregelen voor een stapsgewijze realisering van deze doelen en maken hiertoe middelen vrij. Naast elektrificatie van het wagenpark bevorderen de bedrijven fietsen (e-bikes voor grotere afstanden), OV en OV/fiets-combi, MaaS (Mobility as a Service) en gebruik van deelauto’s. Specifieke campagnes ondersteunen de inzet, zoals Low Car Diet om een periode zo min mogelijk met de auto te reizen. Voortrekkers zijn NS, ProRail, Jaarbeurs, NH Hotels, Rabobank Nederland, ABN-Amro, Movares en de Gemeente Utrecht, die samen de GBCU hebben opgericht. Inmiddels zijn nog negen bedrijven (waaronder ZiggoVodafone) toegetreden.

Ook andere bedrijven sturen op duurzame mobiliteit. Verzekeraar ASR besluit: “Fiets als je binnen 12 km van de ASR woont; je mag dan niet de parkeergarage in.” Ziggo/Vodafone biedt, na de vestiging van het hoofdkantoor op Utrecht CS, voor al haar 7.500 (!) werknemers een NS-Businesscard+OV-fiets+deelauto in plaats van een lease-auto.

Een ander mooi voorbeeld is de samenwerking van zestien bedrijven in USI, Utrecht Sustainability Institute. Hier is innovatie in duurzaamheid de kern. In vijf Smart Solar Charging projecten in de regio wordt het opwekken van zonnestroom gecombineerd met het opladen van elektrische auto's en daarmee bijgedragen aan duurzame mobiliteit.

Het is belangrijk om te zien dat dit gebeurt. Het zijn de voortrekkers die nu de toon aangeven en de snelheid bepalen. Dit moet alleen nog omvangrijker worden. Dan krijgen deze keuzes ook invloed op de infrastructuur. Het is zaak voor stad en regio om hier dicht bij aan te sluiten en op het front van de ontwikkelingen mee te denken voor een veel sterkere verbinding met de structuurplannen voor Fiets, OV-rail & OV-Fiets in 2030. Zie op het kleur-ringenplaatje hoe snel en makkelijk je je verplaatsingen met de fiets kunt maken.

Samenwerking tussen openbaar bestuur en dit duurzame bedrijfsleven in de Utrechtse Regio kan een geweldige basis leggen voor een Utrechtse Regionale Proeftuin Duurzame Mobiliteit. Samen bouwen aan een meer duurzame samenleving, gezond stedelijk leven en aan gezonde lucht in de stad! Utrechtse Regio voorbeeldregio!