Oplossen file In het Algemeen Dagblad betoogt de directeur Programma's Rob van Tilburg van Natuur en Milieu dat meer asfalt een heilloze weg tegen files is: "Meer asfalt verleidelijk, maar leidt tot meer files".

Steeds meer onderbouwing

Het uitbreiden en verbreden van wegen leidt vooral tot meer autoritten, net zo lang tot de weg vol zit. Dit is in lijn met wat wetenschappelijk inmiddels is aangetoond. Na de verbreding van de ring rond Brussel stond deze binnen korte tijd weer stil. En dat was volgens de evaluerende studie helemaal voorzienbaar:

"Nor is anything said about the fact that the EIA does not include the environ-mental impact (and congestion) caused by these additional trips in its calculations. However, estimating the impact of induced travel is not trivial, but rather crucial when pre-assessing transport infrastructure projects in an economically dynamic region (J. M. B. Volker et al., 2020). To this end, the National Center for Sustainable Transportation (University of California, Davis) developed an ‘Induced Travel Calculator’ for California (Volker and Handy, 2020). Based on data from the literature, this simulation tool uses an elasticity of 1.0 for ‘interstate highways’, and 0.75 for roads in a lower category, in the long term (10 years). "

Fundamentelere oplossingen

Rob van Tilburg pleit in plaats hiervan voor het meer beprijzen van auto gebruik en voor vertandiger keuzes:

"Een veel fundamentelere oplossing is inzet op nabijheid en bereikbaarheid van voorzieningen en werk. Met andere vervoersopties dan de auto. Denk aan optimale toegankelijkheid van voorzieningen als winkels, scholen, ziekenhuizen en sportvoorzieningen. Dichtbij, met ruimte voor fiets en ov.

Steeds meer worden voorzieningen nu ingericht op de automobilist door het vergroten van de afstand van woonkernen en het aanbieden van veel gratis parkeervoorzieningen. Voor een goede bereikbaarheid van voorzieningen en het structureel terugdringen van de vraag naar (auto)mobiliteit zijn werk en voorzieningen dichtbij én minder ruimte voor de auto dus cruciaal. Recent onderzoek van Kenniscentrum voor Mobiliteit laat zien dat minder ruimte voor de auto in combinatie met meer ruimte en betere kwaliteit voor andere vervoersopties zoals loop-, fiets- en ov-voorzieningen oplossing biedt voor de maar voortdenderende groei van autobezit en autokilometers. De opgave voor het nieuwe kabinet: beheers de bijna instinctieve reactie op files met meer asfalt, ook als er straks meer stikstofruimte is.

Nabijheid van voorzieningen, minder ruimte voor de auto en betere kwaliteit van fiets-, loop- en ov-voorzieningen kunnen écht lucht brengen. Het scheelt miljarden belastinggeld, levert een gezondere samenleving op en geeft ruimte aan meer noodzakelijke maatschappelijke opgaven als woningbouw, gezondheid, CO2-reductie en schone lucht."

De Kracht van Utrecht steunt dit

De Kracht van Utrecht is het helemaal met Natuur en Milieu eens dat andere pakketten maatregelen veel betere oplossingen bieden voor zowel het fileprobleem als het klimaatprobleem is.