Image by pch.vector on FreepikDe afgelopen jaren zijn er grootse plannen gemaakt om de (auto)mobiliteit te verduurzamen. Zuiniger auto's, elektrische auto's en het bijmengen van biobrandstoffen helpen in deze transitie.
Dit zijn heel goede stappen, maar het besef groeit dat ze niet voldoende zijn om de doelstellingen te bereiken.  (Beeld van pch.vector on Freepik)

Maatregelen pakketten in zicht

Tegelijkertijd zijn de inzichten gerijpt over maatregelen die hierbovenop nog nodig zijn. Het gaat onder andere over:
  • functiemenging in de wijk (binnen een wijk is iedere veelgebruikte functie op loopafstand aanwezig), zodat er vaker gelopen wordt tussen wonen, werken, leren, winkelen en recreëren.
  • een balans van maatschappelijke functies (hoeveelheden inwoners, banen, opleidingsplaatsen, winkels voor dagelijkse boodschappen en recreatiemogelijkheden die qua omvang en opbouw van de bevolking passsen) binnen fietsafstand, zodat er vaker gefietst kan worden en minder met de auto naar verder af gelegen plaatsen uitgewisseld hoeft te worden.
  • plannen van wonen, werken, leren, winkelen en recreëren binnen loopafstand van OV-knopen
  • verbeteren van loop- en fiets voorzieningen
  • verbeteren van het aanbod van het OV, zodat zowel personen als vrachtvervoer verdubbelen
Veel verschillende maatschappelijke voordelen

In tegenstelling tot de maatregelen die specfifiek gericht zijn op de verduurzaming van automobiliteit, heeft bovenstaand pakket ook andere maatschappelijke voordelen:
Welke denkt u dat doorslaggevend is ?

Met al deze voordelen op een rij zou men denken: dit moeten we onmiddellijk doen. Maar, zo werkt dat politiek vaak niet. In de praktijk is meestal een "urgentere" drager van het probleem waardoor het tempo gezet wordt. En dan volgen de andere voordelen daaruit.
De kracht van Utrecht denkt dat de energietransitie wel eens de meest urgente drager van de maatregelen zou kunnen zijn.
We willen graag dat u met ons meedenkt, en aangeeft hoe belangrijk en urgent u de verschillende maatschappelijke voordelen vindt, en (aparte vraag !) welke u denkt dat de politiek het snelste in beweging krijgt. Vul hier s.v.p de enquete (5 vragen , 5 minuten) in. Dit is een eerste versie. We willen deze ronde vooral feedback. We zullen deze later nog eens herhalen met een versie waarin de feedback verwerkt is.